Політика конфіденційності

Правила захисту інформації сайту https://www.olean.com.ua/

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила є офіційним документом ФОП Новіцька Олена Анатоліївна і визначають порядок обробки та захисту персональних даних фізичних осіб (далі – Користувачів), що користуються послугами сайту https://www.olean.com.ua/ і його сервісів. 

1.2. Метою цих Правил є визначення обмежень і правил обробки персональних даних користувачів, зібраних сайтом виключно з метою належного виконання послуг, які визначаються цілями і призначенням сайту. 

1.3. Редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході за посиланням [посилання]ю Адміністрація сайту має право вносити зміни до чинних Правил в односторонньому порядку. Зміни в Правилах, якщо такі відбуваються, вступають в силу з моменту публікації оновлених Правил на сайті https://www.olean.com.ua/. 

1.4. Ці Правила розроблені і використовуються відповідно до публічної оферти, розміщеною за адресою [посиланняї] 

1.5. Реєструючись як Користувач і використовуючи сайт, Користувач висловлює свою інформовану згоду з умовами цих Правил. Користувач також висловлює свою інформовану згоду з цілями і призначенням сайту, з тим як саме і в якому обсязі сайт використовує його персональні дані. 

1.6. У разі незгоди Користувача з умовами використання сайту персональних даних Користувача, в будь-якому аспекті і обсязі, Користувач негайно повинен перестати користуватися послугами сайту. Всі персональні дані Користувача, заповнені ним при реєстрації, при цьому видаляються автоматично. Коментарі та публікації Користувача при цьому не видаляються автоматично. 

 

2. Умови користування сайтом

2.1. Надаючи послуги з використання сайтом та його сервісів (далі – Послуги), Адміністрація сайту, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач: 

 • Дієздатний і володіє всім набором прав країни свого громадянства і / або проживання розпоряджатися своїми персональними даними, здійснювати реєстрацію на сайтах в мережі Інтернет; 
 • Верифікує всю інформацію, що вводиться, цілеспрямовано не спотворює її і сумлінно відповідає за її достовірність; 
 • Усвідомлює, що інформація, яку публікує Користувач на сайті, є за замовчуванням публічно доступною, за винятком тієї яку Користувач приховує від публічного доступу явно вказуючи за допомогою відповідних налаштувань на своїй персональній сторінці в Особистому кабінеті. 
 • Знаходиться в ясній свідомості, вичерпно розуміє ці правила і згоден їм слідувати в повному обсязі. 

2.2. Адміністрація сайту в цілому не перевіряє достовірність одержуваної (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Адміністрацією сайту зобов’язань перед Користувачем, а також у випадках коли така перевірка необхідна для дотримання законів України та / або запитів державних органів України. 

 

3. Цілі обробки інформації

3.1. Адміністрація сайту для виконання положень Правил та надання Користувачам доступу до сайту обробляє їх персональні дані відповідно до положень цього розділу Правил. 

3.2. Правова основа для використання таких даних: згода Користувача при відсутності інших підстав, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до положень абз. 4 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» згоду Користувача на обробку його персональних даних надається при реєстрації на сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. 

3.3. Адміністрація сайту дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних. Адміністрація сайту гарантує, що зібрана Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цих Правилах. 

3.4. Сайт здійснює збір і обробку персональних даних для реалізації Законних інтересів та / або в наступних цілях: 

 1. надання Користувачеві доступу до Контенту, здійснення Замовлення Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача 
 2. поліпшення якості роботи сайту і його використання; 
 3. зв’язок з Користувачем, в тому числі відправлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, а також обробка запитів Користувача. 

3.5. Під законними інтересами Користувача маються на увазі: 

Законні інтереси – обробка персональних даних користувачів Адміністрацією сайту або третьою особою уповноваженою сайтом, якщо ці інтереси не переважають над правами та інтересами Користувача. Законні інтереси включають: 

 • отримання інформації про поведінку Користувача на сайті; 
 • Розробка та поліпшення послуг сайті; 
 • інтерес, що дозволяє удосконалювати, налаштовувати або змінювати послуги і комунікації сайту; 
 • визначення ефективності маркетингових кампаній сайту; 
 • підвищення безпеки даних. 

Законні інтереси діють тільки в тих випадках, коли вони не переважають над правами та інтересами Користувача. 

 

4. Склад інформації про Користувачів

4.1. Персональні дані Користувача включають: 

4.1.1. надаються Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на сайті: ім’я, прізвище, стать, місце проживання, дата народження, номер мобільного телефону та адресу електронної пошти; 

4.1.2 Введені Користувачем коментарі і пости в процесі використання сайту, оформлення Замовлення. А також будь-які інші дані персонального характеру, добровільно і усвідомлено опубліковані Користувачем в процесі використання сайту. 

4.1.3 Персональні дані третіх осіб, які Користувач публікує добровільно усвідомлено під свою відповідальність, з відома цих осіб, або вказання такої особи, як Платника Замовлення. До цих даних може відноситися – Ім’я По батькові та Прізвище третьої особи, рік і місце народження, місце проживання, банківська інформація тощо. Ці дані Користувач надає добровільно за власним рішенням. 

4.2. Адміністрація сайту може також обробляти іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе: 

4.2.1. додаткові дані, одержані під час надання доступу до сайту, що включають в себе дані про технічні засоби (пристрої) Користувача, параметри мережі, а також часовий пояс, мову, найменування оператора мобільного зв’язку і технічні параметри мобільного зв’язку, версію програми, версію операційної системи Користувача, найменування браузера, географічне положення, IP адресу, дані про провайдера Інтернету. 

4.2.2. інформацію, автоматично отриману сайтом під час використання технології cookies на комп’ютері Користувача; 

4.2.3. інформацію, створювану Користувачами на сайті поза його персональною сторінкою, в тому числі відгуки та коментарі на сайті; 

4.2.4. інформацію, отриману в результаті дій інших користувачів на сайті, коментарі і записи в обговореннях постів Користувача на сайті.

 

5. Обробка інформації про користувачів

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється на основі відповідності обсягу, характеру та цілей обробки персональних даних цілям забезпечення повноцінного функціонування сайту для надання всього спектру заявлених послуг Користувачеві. 

5.1.1. Збір персональних даних 

Збір персональних даних Користувача здійснюється на сайті під реєстрації або здійснення замовлення без реєстрації персонального кабінету, а також в подальшому при внесенні Користувачем за своєю ініціативою додаткові відомостей про себе за допомогою сайту. 

5.1.2. Передача персональних даних 

Персональні дані не передаються третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. З метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу сайту, Адміністрація удосконалює доступний функціонал сайту. Для забезпечення реалізації зазначених цілей Користувач погоджується на отримання і передачу афілійованим особам і партнерам результатів автоматизованої обробки знеособлених персональних даних із застосуванням різних моделей оцінки інформації. 

5.2. Розміщуючи інформацію на персональній сторінці, в тому числі свої персональні дані, Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що зазначена інформація може бути доступна іншим користувачам мережі Інтернет з урахуванням особливостей архітектури та функціоналу сайту. Користувач самостійно визначає режим конфіденційності та умови доступу до інформації за допомогою відповідних налаштувань. Адміністрація сайту приймає технічні та організаційні заходи щодо забезпечення функціонування сайту. 

5.3. У той же час сайт не буде розголошувати номери телефонів та адресу проживання користувачів, іншу персональну інформацію навіть якщо така інформація буде з ініціативи Користувача вказана. Але сайт звертається з проханням до Користувачам утриматися від розголошення такої інформації. 

5.4. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства. Сайт застосовує розумні і достатні заходи для захисту персональної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, в тому числі незаконного знищення або доступу до персональних даних. 

 

6. Права та обов’язки користувачів.

Користувачі мають право: 

6.1. здійснювати вільний безкоштовний доступ до інформації про себе за допомогою завантаження своїх персональних сторінок на сайті з використанням логіна і пароля; 

6.2. за допомогою сайту встановити щодо інформації про себе бажаний рівень конфіденційності (умови доступу до інформації); 

6.3. самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе на персональній сторінці Користувача на сайті, за умови, що такі зміни і виправлення містять актуальну і достовірну інформацію; 

6.4. видаляти інформацію про себе з своєї персональної сторінки на сайті. 

Однак це право може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок сайту зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури в державний орган. 

6.5. запитати у сайту інформацію про умови надання доступу до його персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані. 

 

7. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів

7.1. Адміністрація сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій. 

7.2. Для авторизації доступу до сайту використовується логін і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов’язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності. 

8. Обмеження дії Правил

Дія цих Правил не поширюється на дії та Інтернет-ресурси третіх осіб. Адміністрація сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг сайту доступ до інформації про Користувача відповідно до обраного Користувачем рівнем конфіденційності, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Адміністрація сайту рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується на сайті.

 

9. Загальні положення

Сайт залишає за собою право на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати або видаляти частини цих Правил шляхом розміщення оновленої версії Правил за адресою: [посилання]. Продовження використання сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями. Ці Правила так само, як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті https://www.olean.com.ua/.

Стежте за нами у соцмережах

X